Vad är NLP- Neuro Lingvistisk Programmering?


NLP
Är en samling kraftfulla tekniker för personlig utveckling och
kommunikation på alla nivåer. Dessa verktyg möjliggör snabba och
bestående förändringar. NLP har idag stor spridning över hela världen,
vi kan med hjälp av NLP välja vårt sinnestillstånd och sätta våra egna
mål. Metoderna är modellerade från framgångsrika terapeuter, ledare, idrottsmän/kvinnor, talare, konstnärer med flera för att skapa de bästa
metoderna för att bli mer motiverad, handlingskraftig, kreativ och
avslappnad.

Neuro
Hur hjärnan och våra sinnen får och lagrar information och hur
informationen sen bearbetas och filtreras. Genom att använda NLP
kan du lättare hantera dina inre föreställningar och styra dina tankar
så du kan…

- Ändra dina uppfattningar om situationer och människor
- Påverka reaktioner, dina och andras
- Skapa den framtid du vill ha
- Bygga de relationer du vill ha

Lingvistisk
Hur vi använder språket och orden och hur det påverkar oss.
Genom att lära dig att kommunicera och behärska språket kan du…

- Förmedla det du verkligen vill säga och bli förstådd
- Kommunicera på ett fängslande och övertygande sätt
- Förbättra kvaliteten på den information du utbyter med andra

Programmering
Är hur vi formar vårt beteende och våra vanor.
Det är en kombination av hur vi tänker, våra värderingar och föreställningar.
När du lärt dig uppfatta dina egna och omgivningens strategier kan du också förändra det du vill förändra och uppnå de resultat du vill uppnå.

Du kan använda NLP för att..
Förbättra hälsan
Kommunicera bättre
Förändra ett beteende
Utveckla ledarskap
Bli en bättre försäljare
Förbättra undervisning
Gå ner i vikt
Sluta röka
…eller något annat som du vill förändra eller uppnå


Vad skulle det innebära för dig om du kunde påverka ditt liv i positiv riktning?