Naturliga Resan- Befria känslan


Naturliga Resan hjälper dig att äntligen få vara och uppleva
den du egentligen är. Den hjälper dig att få tillgång till alla dina inre resurser och själv ta befälet över ditt liv.


Naturliga resan är en vägledd meditation där din kroppsvisdom leder dig och visar vägen till det du är
redo att möta och släppa taget om.Processen hjälper
dig varsamt att få kontakt med
bortträngda känslor som orsakat blockeringar som hindrar dig att leva det liv du vill. Där djupt i ditt inre kan du släppa gammal smärta
och öppna dig för förlåtelse och läkning på cellnivå. Naturliga Resan påverkar dig på den medvetandenivå
där du skapar din verklighet och när du rensat ut det gamla kommer du att märka att din upplevelse av livet förändras.

Vem har glädje av Naturliga Resan?

Alla som har en önskan om att bli fria från känslomässiga och fysiska
blockeringar. Det kan vara längtan efter att bli fri från sjukdom eller att
släppa negativa självbilder. Det är för människor som vill bryta gamla
mönster av smärta, uppgivenhet m. m.och hämta tillbaka kraften som
finns i vårt sanna jag.

Hur lång tid tar det?

En process tar ca 1-2,5 timmar.
Avsätt gärna tid efteråt för att vila och ta hand om dig sjäv. Det är en
kraftfull process och din kropp fortsätter att bearbeta det du gått igenom.

Naturliga Resan är en vidareutveckling av Brandon Bays Resan terapi.
Processen innehåller delar av NLP, kognitiv terapi, mindfullness och är
rik på metaforer.

Hur många processer behöver jag?

Det är individuellt. En del behöver kanske bara en process för att lösa
ett specifikt problem.Andra kanske behöver fler för att lösa allt det som
håller dem tillbaka. Kroppen och vårt inre medvetande ger oss så mycket
som vi kan bearbeta vid varje tillfälle. Generellt kan man säga att närvaron
av klarhet och inre frid blir större ju mer man rensar ut.

NATURLIGA RESAN ÄR EN RESA TILL DIN FRIHET
...