AKUPUNKTUR ENLIGT TRADITIONELL KINESISK MEDICIN - TKM
 
VAD KAN BEHANDLAS ?
Akupunktur är en av behandlingsformerna inom Traditionell Kinesisk Medicin
och har använts i tusentals år i Kina.

Det är en effektiv metod för sjukdomsbehandling utan skadliga biverkningar.
 
Traditionell Kinesisk Medicin utgår från teorin att kroppen består av ett nätverk av energikanaler, (meridianerna) utefter vilka akupunkturpunkterna ligger.

Varje punkt har sin speciella funktion. Olika kombinationer väljs vid olika sjukdomar.

Genom att stimulera punkterna kan man påverka energiflödet i kanalerna och återskapa balans och på så sätt bli av med sin sjukdom.


Inom Traditionell Kinesisk Medicin behandlas hela människan, inte bara enstaka symtom.
 
 
 
 
BEHANDLING
Behandlingen görs med tunna sterila engångsnålar som sätts in i huden
på bestämda punkter.

Man kan också använda sk. glaskoppor, som ett sätt att med vakum stimulera
huden som därigenom ökar genomblödningen och påverkar inre funktioner.
 
En annan metod är moxibustion som innebär stimulering med hjälp av värme.

Behandling med örter och "mat som medicin" är också en stor del av den kinesiska medicinen.
 
Efter en akupunkturbehandling känner sig patienten ofta lugn och avslappnad.

Vid ett akut problem, som nackspärr eller en stukad hand, kan en behandling
räcka men vanligtvis behövs 6 - 10 behandlingar.

Ju längre man haft besvären desto fler behandlingar behövs.
 
 
MED AKUPUNKTUR KAN MAN BEHANDLA DET MESTA
 
- stress och utbrändhet

- sömnproblem

- allergier, astma, eksem

- barnlöshet

- rygg, nacke och leder inkl. reumatiska problem
  och fibromyalgi.

- migrän, spänningshuvudvärk

- mag-, tarmbesvär

- nervsmärtor, trigeminus neuralgi

- menstruations, övergångsbesvär

- idrotts, belastningsskador;
  inflammationer i benhinnor, senor och
muskler

- rökavvänjning

 
WHO rekommenderar akupunktur för cirka 80 olika sjukdomar och symtom.
 

Vill du veta mer?
Kontakta mig